Bibliografia
J. C. Beckett, A Short History of Ireland, London 1958.
D. Brown, The Protestant Crusade in Ireland 1800-70. A study in Protestant-Catholic relations between the Act of Union and disestablishment, Montreal 1987.
Ch. C. Carlton, Karol I, Warszawa 1993.
S. J. Connolly, The Oxford Companion to Irish History, Oxford 1998.
E. Curtis, A History of Ireland, wyd. 10, London 1965.
R. F. Foster, The Oxford History of Ireland, Oxford 1989.
S. Grzybowski, Elżbieta Wielka, Wrocław 1989.
S. Grzybowski, Historia Irlandii, Wrocław 1977.
K. Harris, Margaret Thatcher, Łódź 1992.
D. J. Hickey, J. E. Doherty, A dictionary of Irish history since 1800, Dublin 1980.
K. Th. Hoppen, Elections, politics, and society in Ireland 1832-1885, Oxford 1984.
T. A., Jackson, Walka Irlandii o wolność, Warszawa 1955.
P. Johnson, Ireland, Land of Troubles. A History from the Twelfth Century to the Present Day, London 1980.
J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii do1485, Wrocław 1966.
J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii 1485-1939, t. I-II, Wrocław 1986.
Kultury i ludy dawnej Europy, pod red. S. K. Kozłowskiego, Warszawa 1981.
R. B. McDowell, The Church of Ireland, London 1976.
O. MacDonagh, The Hereditary bondsmen, Daniel O'Connell, 1775-1870, New York1987.
T. Manteuffel, Historia powszechna - średniowiecze, wyd. 11, Warszawa 1998.
Najnowsza historia świata, pod red. A, Patka, J Rydla, J. J. Węca, t. I-III, Kraków 1997.
J. E. Neale, Elżbieta I, Warszawa 1981.
P. S. O'Hegarty, History of Ireland under the Union 1801-1922, London 1952.
J. Pajewski, Historia powszechna 1871-1918, wyd. 8, Warszawa 1999.
B. Pimlott, Królowa - biografia Elżbiety II, Warszawa 1998.
E. Rostworowski, Historia powszechna wiek XVIII, wyd. 7, Warszawa 1999.
E. Strauss, Irish Nationalism and British Democracy, New York 1951.
The Great Famine. Studies in Irish History 1845-52, ed. by R. D. Edwards, T. D. Williams, Dublin 1956.
G. M. Trevelyan, Historia Anglii, Warszawa 1963.
G. M. Trevelyan, Historia społeczna Anglii, Warszawa 1961.
Z. Wójcik, Historia powszechna XVI-XVII wieku, wyd. 7, Warszawa 1998.
B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza, wyd. 6, Warszawa 1993.
Z. Zins, Historia Anglii, Wrocław 1977.
M. Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870, wyd. 9, Warszawa 1999.